Vad lär man sig på introduktionsutbildningen?

Även fast det inte finns något krav för detta så rekommenderas att eleven ansöker om övningskörningstillstånd och blir godkänd för synkraven samt bör handledaren söka handledartillstånd. Detta bör göras innan eleven och handledaren går på introduktionsutbildning eftersom handläggartiden hos Trafikverket är väldigt lång.

Relation mellan förare och handledare

På introduktionsutbildningen lärs även ut att relationen mellan eleven och handledaren är väldigt viktigt. Ofta är det föräldern och dennes barn, så då känner man varandra sedan tidigare. När handledaren sitter bredvid är det helt naturligt att vara väldigt rädd. Att visa detta till eleven gör att denne känner sig ännu mer osäker, kör ännu sämre och är ännu närmare en olycka.

Att sitta och spänna sig stressar upp eleven. Att klaga på körningen gör att den försöker prestera över sin förmåga. Det bästa sättet att agera är objektivt. Handledaren ska döma körningen, ge tips om hur föraren kan förbättra sin körning och på ett fint sätt påpeka de aspekter av körningen som är mindre bra. Alla dessa tips tillsammans gör att eleven kommer ha ännu lättare att ta ett körkort och ha nytta av att tagit introduktionsutbildningen.