Övningskörnings tips till privata handledare del 1

Ofta är handledaren en förälder eller släkting till eleven, och därmed har man ofta en nära relation till varandra, men under ett moment som övningskörning kan denna relation drabbas. Detta eftersom det inte alltför sällan uppstår bråk i övningskörning för att båda har helt två skilda viljor. För att motverka detta från att hända har vi skrivit ett par tips som du som handledare bör tänka på under övningskörning.

Kommunikation

För att övningskörning ska bli en trivsam och lärorik tillvaro bör kommunikationen vara god. Detta innebär att du som handledare ska vara tydlig till eleven om vart ni ska åka, hur eleven ska köra men även vilka brister eleven har. Ärlighet varar alltid längst. Var konkret när du berättar om elevens problem och ta gärna med exempel. Viktigt är också att berätta hur eleven skulle ha gjort istället.

Var en bra förebild

Det vanligaste inlärningssättet för elever är att härma sina förebilder och köra så som de kör. Därmed är det viktigt att när eleven åker med dig som handledare ska du vara en bra förebild och köra säkert. Detta innebär kanske inte alltid att hålla hastighetsbegränsningarna, men man bör ha god koll om sina medtrafikanter och hur väglaget kan påverka körningen.

Detta är den första delen av guiden om tips för handledare. Läs andra delen av guiden här.