Förklaring av totalvikt, tjänstevikt, maxlast och bruttovikt

Tjänstevikt Tjänstevikt innebär bilens vikt + förarens vikt. Detta kan exempelvis vara ifall bilen väger 1700kg och föraren 80kg så blir tjänstevikten 1700+80 = 1780kg. Maxlast Maxlast innebär hur mycket bilen kan lasta totalt. Detta är inte den praktiskt taget absolut största vikten man kan få bilen att väga genom att fylla den med ölflak. […]