Vad är introduktionsutbildning?

Enligt lag från Stockholm måste en introduktionsutbildning vara minst tre timmar lång. Handledaren får reda på vilket ansvar den måste ta när eleven övningskör. Både eleven och handledaren får statistik om bilens miljöförstörelse och hur eco driving kan ge stor betydelse för miljöutsläpp och bränslekostnaden. Även lärs det ut vilka slags frågor som kan komma på teoriprovet och vilka egenskaper på föraren som handledaren vid uppkörning kommer att kolla på. Exempel på sådana frågor är hur eco driving påverkar körningen. De flesta frågor är ganska självklara men kan vara kuggfrågor.

Minsta ålder för att eleven får gå på introduktionsutbildning är 15 år och 9 månader. Detta är alltså 3 månader innan eleven fyller 16 år gammal och får börja övningsköra. Handledaren måste ha haft B-körkort i minst 5 år innan denne får söka tillstånd för att agera handledare för privat övningskörning. Från den dag som introduktionsutbildningen togs är den giltlig fem år framåt.

För att ta introduktionsutbildning

Innan övningskörning kan påbörjas måste föraren och eventuellt handledaren gå en introduktionsutbildning. Här undervisas om de grundläggande metoderna för privat övningskörning, allmäna säkerhettips och relationen mellan elev och handledare.

Ifall handledaren har gått på en introduktionsutbildning för körkort inom de senaste fem åren, och då blivit godkänd till att agera handledare till en annan förare så behöver handledaren inte gå på introduktionsutbildningen igen. Det enda som handledaren behöver göra då är att skicka in en ansökan om att få lägga till en förare. Ifall introduktionsutbildningen togs innan 17 oktober 2011 måste ett intyg visas upp för Transportstyrelsen, eftersom innan detta datum registrerades inte utbildningen digitalt.